Pasūtījumiem virs 50 EUR piegāde bez maksas!

Facecorner

Korejas Kosmētika

Atgriešanas tiesības

tiesības

Saskaņā ar Saistību tiesību likuma 56. panta 1. Daļu, klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.
Atgriežamajām precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un oriģinālajā iepakojumā.
Preču atgriešanas izdevumus sedz klients, izņemot gadījumā, ja atgriešanas iemesls ir neatbilstības pasūtītajam vai preces ir brāķis.
Lai preces atgrieztu, 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža ir jāiesniedz preču atgriešanas iesniegums brīvā formā, nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected] Atgriešanas iesniegumā ir jābūt norādītam Klienta vārdam, produkta nosaukumam un rēķina vai pasūtījuma numuram.
Nauda par atgrieztajām precēm tiks kompensēta Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atkāpšanas iesnieguma saņemšanas. Papildus atgriežamo preču izmaksām tiek atgriezti arī preču piegādes izdevumi.

Pretenziju iesniegšanas kārtība

Saskaņā ar saistību tiesību likumu, Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas 2 gadu laikā no preču saņemšanas brīža par produktam atklātajām neatbilstībām līguma noteikumiem, no tiem sešu mēnešu laikā radušos defektu gadījumā tiek uzskatīts, ka tas ir bijis pirkšanas brīdī, un defekta raksturu ir jānoskaidro pārdevējam.
Atklājot produkta defektu, Klientam ir pienākums informēt Facecorner.shop par problēmu, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] un iesniedzot sekojošu informāciju: vārdu, kontaktinformāciju un aprakstu par produkta defektu. Atbilstošajam iesniegumam ir jābūt nosūtītam uz e-pastu ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc defekta atklāšanas.
Facecorner.shop neatbild par:

* Produktu bojājumiem, kas radušies klienta vainas dēļ vai nolaidības rezultātā

* Defektiem, kas radušies produkta nepareizas izmantošanas rezultātā

* Produkta dabīgu fizisku nolietošanas parastas lietošanas gadījumā.